Ons Genoegen

Amateur toneel sinds 1924

Op vrijdag en zaterdag 12 & 13 november waren de uitvoeringen van 'Oude liefde roest (niet)'. Beide avonden zat de zaal tot de nok gevuld met enthousiast publiek, we hebben dan ook vele geweldige en positieve reacties mogen ontvangen, daarvoor onze hartelijke dank. Tevens willen wij de dames van zanggroep 'Zingca' bedanken, de dames zongen tijdens de uitvoering enkele nummers en brachten zo nog meer kleur aan de productie.
Verder willen wij onze regisseur Hans Fuchs en zijn vrouw veel sterkte wensen; Hans kon wegens een zeer onfortuinlijk ongeluk helaas de productie niet afmaken. Gelukkig was een oude bekende bereid ons uit de brand te helpen: Paul Weijkamp ook hartelijk dank!

<-- De foto's zijn inmiddels te bekijken via het foto album